Terms Of Use and Agreements

Trang web chỉ cho người 19 tuổi hoặc hơn

Chào mừng bạn đến với AnimeVietsub.Org, chúng tôi cung cấp dịch vụ xem video online miễn phí, bao gồm những chương trình hoạt hình người lớn sản xuất tại Nhật.
Tuyên bố từ chối trách nhiệm với những chủ đề dành cho người lớn sau, bạn phải đồng ý và bị ràng buộc bởi các Điều khoản và Thỏa Thuận để sử dụng sau:

  • Tôi hiểu rằng trang web này có thể chứa tài liệu khiêu dâm và tôi phải từ 19 tuổi trở lên mới được xem tài liệu khiêu dâm.
  • TÔI HIỂU RẰNG NẾU TRANG WEB CÓ NỘI DUNG KHÔNG HỢP PHÁP TRÊN KHU VỰC CỦA TÔI, TÔI SẼ THOÁT NÓ NGAY.
  • Tất cả những video đều được sản xuất tại Nhật với mục đích giải trí cho những người trên 19 tuổi. Nội dung hình ảnh đều là dạng hoạt hình chuyển động (Animation) chúng không phỏng theo bất kì hiện tượng xã hội hay hoạt động trong cuộc sống nào và nó KHÔNG CÓ THẬT
  • Tất cả chỉ là mục đích giải trí với nội dung dàn dựng, bạn không được làm theo bất cứ điều gì để tránh vi phạm pháp luật.
  • Hơn nữa, tôi hiểu rằng cả AnimeVietsub.Org lẫn bất kỳ chi nhánh, đối tác hoặc nhà thầu phụ đều không chịu trách nhiệm về hành động của bất kỳ bên nào khi truy cập website này hay kết quả của bất kỳ hành động nào như vậy. Bản quyền của tất cả nội dung trang web được giữ lại bởi các chủ sở hữu ban đầu. Một số nội dung của trang web này chỉ dành riêng cho khán giả trưởng thành.

Các Điều Khoản Sử Dụng này, bao gồm Tuyên bố về Quyền riêng tư của chúng tôi. Bằng cách sử dụng, truy cập hoặc duyệt web thông qua animevietsub.org , bạn chấp nhận và đồng ý với các Điều Khoản Sử Dụng. Nếu bạn không chấp thuận Điều Khoản Sử Dụng, nghĩa là bạn không tuân theo việc để sử dụng dịch vụ của AnimeVietsub.Org . Chúng tôi không chịu tránh nhiệm nếu người dùng không chấp thuận Điều Khoản Sử Dụng

Chúng tôi bảo lưu quyền cải tiến, thay đổi, tạm ngưng hoặc tạm thời ngưng toàn bộ hoặc bất kì phần nào của Dịch vụ AnimeVietsub.Org hoặc hạn chế truy cập vào dịch vụ. Bằng việc sử dụng Dịch vụ AnimeVietsub.Org, bạn đồng ý trước rằng mỗi lần sử dụng sẽ tuân thủ theo các điều khoản và điều kiện áp dụng sau đó.
Chúng tôi có thể bổ sung, sửa đổi Điều Khoản Sử Dụng vào bất cứ lúc nào bằng cách cập nhật sự thay đổi Điều Khoản Sử Dụng ở bên dưới trang Web và thông báo cho các bạn về sự thay đổi đó.

Tôi đã đọc hiểu và đồng ý với tất những điều lệ trên.