Hiển thị các bài đăng có nhãn fansubwaya. Hiển thị tất cả bài đăng

Hiển thị các bài đăng có nhãn fansubwaya. Hiển thị tất cả bài đăng
Goblin Slayer tập 1

Goblin Slayer tập 1

Nội dung: Một nữ tu trẻ tham gia cùng với một nhóm “rẩu để đi tiêu diệt lũ Goblin. Tuy nhiên nhóm trẩu này đã bị lũ Goblin lừa vào bẫy. K...

Xem phim